Amersfoort Telt

Op Amersfoort-Telt treft u recente gemeentebegrotingen van Amersfoort en het jaarverslag 2015 aan. De website bevat de meerjarenbegroting 2015-2018, de meerjarenbegroting 2016-2019 en de meerjarenbegroting 2017-2020.

Het college van B&W heeft de meerjarenbegroting 2017-2020 op 27 september 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De raad neemt op 8 november 2016 een besluit over de deze begroting.

De jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn op 17 mei 2016 aan de gemeenteraad aangeboden en zullen naar verwachting eind juni door de raad worden vastgesteld.

In de begroting 2016-2019 geeft de gemeente inzicht in beleidsvoornemens, geraamde inkomsten en bestedingen in 2016, met een doorkijk naar de drie jaren daarna. De begroting is in november 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

De meerjarenbegroting 2017-2020 geeft inzicht in beleid, inkomsten en uitgaven in 2017, met ramingen voor de jaren 2018-2020. Het college van B&W heeft de begroting op 27 september 2016 aan de raad gepresenteerd. Op 8 november 2016 neemt de raad een besluit over de begroting.