Amersfoort Telt

Op Amersfoort-Telt vindt u recente gemeentebegrotingen en jaarstukken van de gemeente Amersfoort.

De meerjarenbegroting 2018-2021 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2018, met ramingen voor de jaren 2019-2021. 

Op de webpagina’s wordt een toelichting gegeven op het beleid en de resultaten van 2016. Deze teksten vindt u ook terug in de pdf van onze jaarstukken (“Een PDF van deze publicatie opslaan”).

De meerjarenbegroting 2017-2020 geeft inzicht in beleid, inkomsten en uitgaven in 2017, met ramingen voor de jaren 2018-2020. Het college van B&W heeft de begroting op 27 september 2016 aan de raad gepresenteerd. Op 8 november 2016 neemt de raad een besluit over de begroting.

In de begroting 2016-2019 geeft de gemeente inzicht in beleidsvoornemens, geraamde inkomsten en bestedingen in 2016, met een doorkijk naar de drie jaren daarna. De begroting is in november 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

De jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn op 17 mei 2016 aan de gemeenteraad aangeboden en zullen naar verwachting eind juni door de raad worden vastgesteld.

In de begroting 2015-2018 geeft de gemeente inzicht in beleidsvoornemens, geraamde inkomsten en bestedingen in 2015, met een doorkijk naar de drie jaren daarna. In november 2014 heeft de gemeenteraad een begroting vastgesteld die is afgekeurd door de provincie, die fungeert als financieel toezichthouder. Op aandringen van de provincie is een nieuwe begroting opgesteld, die op 2 juni 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad en eind juni door de provincie is goedgekeurd.